1. Anasayfa
 2. Uzay

Uzaya Gönderilecek ‘İlk Türk‘ Olmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Uzaya Gönderilecek ‘İlk Türk‘ Olmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?
0

2023 yılında, Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir Türk gönderileceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs’ta Milli Uzay Programı çerçevesinde yaptığı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu’na iki Türk gönderileceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde ise uzaya gönderilecek ilk Türk başvuru formu yayınlandı. Ülkemizde, uzaya gönderilmek için seçilecek kişinin hangi niteliklere sahip olması gerektiğini de açıkladık. İşte başvuru formu ve şartları!

23 Haziran 2022’de başvuruların bitmesinin ardından seçilen iki Türk vatandaşı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek. Ancak ilk Türk uzay yolcusu olmak için başvurmadan önce, bilmeniz gereken şartlar var. Bu nedenle başvuru formunun nasıl doldurulduğuna geçmeden önce, şartlara bir göz atalım.

uzaya gönderilecek türk başvuru

Türk Uzay Yolcusu Başvuru Şartları Nelerdir?

Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderilecek ilk Türk başvuru formu yayınlandı. Bu formda katılmak isteyenler için gerekli şartlar, adayda aranacak genel koşullar belirtildi. İşte o şartlar!

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
 • 23 Mayıs 1977’den sonra doğmak (45 yaşından küçük olmak)
 • Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak
 • Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak
 • Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak
 • İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)
  • KPDS/YDS: 90
  • TOEFL IBT: 101
  • TOEFL CBT: 251
  • TOEFL PBT: 604
  • CPE: B
 • En az 149,5, en fazla 190,5 boylarında olmak
 • En az 78,2, en fazla 101,3 oturma boyunda olmak
 • En az 43 en fazla 110 kilo olmak
 • Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak,
 • Özellikle rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve ilk kez karşılaşılan dış uyaranların varlığında problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Takım çalışmasına yatkın olmak ve iletişim becerileri üst düzeyde olmak,
 • Baskı altında ve zorluklar karşısında soğukkanlı kalabilmek, çözüm odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Genel Sağlık Kriterleri

 • Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme keskinliğine sahip olmak,
 • Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,
 • Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak,
 • Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak,
 • Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,
 • Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek),
 • Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak,
 • Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,
 • Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak,
 • Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,
 • İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,
 • Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak,
 • Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak,
 • Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,
 • Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,
 • Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak,
 • Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak,
 • İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.

Uzaya Gönderilecek Türk Başvuru Nasıl Yapılır?

 1. İlana başvuruda bulunmak için uzaya.gov.tr adresinden Başvuru Sistemi’ne kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Başvuruların en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23’e kadar yapılması gerekmektedir.
 3. Adaylar başvuruları esnasında Başvuru Sistemi’ne girmiş oldukları beyan ve belgelere göre değerlendirilecektir. Girilen bilgi ve belgelerin herhangi birinde eksik veya yanıltıcı bilgi olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 4. İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinden, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilebilecektir.
 5. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı değerlendirme süreci sonrasında belirlenecektir. Mülakat öncesinde veya sonrasında uygulanacak kapsamlı değerlendirme süreçlerinde elenen adaylar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 6. Seçilen 2 (iki) aday TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.
Yazı Kaynakları
Uzay Yolcusu - TUA

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir